SƠN LÓT KẼM EZKO 2 THÀNH PHẦN
HOTLINE: 0933 363 156
Sơn lót kẽm EZKO 2 thành phần

Sơn lót EZKO dành cho kim loại mạ kẽm là sơn lót Epoxy chống rỉ & ăn mòn, đặc biệt dùng cho các công trình, cấu trúc bằng sắt thép, kim loại.

Sơn lót kẽm 2 TP EZKO - Xám
Sơn lót kẽm EZKO
-EX 001 GR (màu xám)- Sơn lót 2 TP màu xám dành cho kim loại mạ kẽm.

Sơn lót kẽm 2tp EZKO - Màu Trắng
Sơn lót kẽm EZKO màu trắng -EX 001 WH- Sơn lót 2 TP màu trắng dành cho kim loại mạ kẽm.